Moderné stavebné kovanie - bezpečnosť, komfort , kvalita

Elektronické kovanie

 


Kovanie na okná Nové technológie zasahujú čoraz viac aj do tých najbežnejších súčastí nášho života. Zmenám sa nevyhlo ani stavebné kovanie. Je to aj vďaka tomu, že sa užívatelia už neuspokoja so zaužívanými riešeniami v procese výstavby rodinných domov a bytov v súvislosti s výplňou stavebných otvorov a požadujú nielen kvalitu, ale aj komfort.

Náročnejšie riešenia kovania dverí a okien pridávajú bývaniu na hodnote a tak po samomazacích, ukrytých, variabilných a špeciálnych druhov kovania prichádza k slovu aj elektrická energia a elektronika. Najznámejším riešením elektronického kovania je systém automatického vetrania obytných aj neobytných priestorov.

Nevetranie je totiž vážny problém, ktorý znehodnocuje nielen kvalitu nášho bývania v čase, keď sme niekoľko dní neprítomní, ale aj napríklad klímu v skladových priestorov, kde iná možnosť ako automatická neexistuje vďaka faktu, že okná sú buď príliš vysoko,  alebo sú založené regálmi s tovarom. Hlavnou podmienkou je, aby bolo krídlo okna po vyvetraní následne opäť bezpečne uzamknuté.

Technológovia a vývojári sa tejto úlohy zhostili naozaj zodpovedne a vytvorili kompaktný automatický systém vetrania pomocou elektronického kovania, dômyselne ukrytého v ráme a prakticky neviditeľného. Najhlavnejšou časťou je v tomto prípade elektromotor (napájaný 24 V). Pomocou nožnicového systému je prepojený s krídlom okna, ktoré je v pokojovom stave uzatvorené . Po prijatí impulzu elektromotor uvedie nožnicový systém do chodu a otvorí okno. Impulz na vyklopenie okna  pritom môže byť vyslaný  z predprogramovaného, alebo nástenného spínača, ale tiež z diaľkového ovládača. Doba, počas ktorej bude okno otvorené je voliteľná.

Elektronické kovanie nevylučuje manuálne používanie, takže sa nič nestane, ak si okno otvoríte kľučkou. Výhodou je tiež, že tento systém sa dá obohatiť aj o iné funkcie a tak zvyšuje komfort bývania o ďalšie pridané hodnoty. Príkladom je napríklad prepojenie automatického vetrania so škrtiacim ventilom radiátora, ktorý v prípade vetrania uzatvorí radiátor a zabráni únikom tepla pri otvorenom okne v čase vykurovacieho obdobia. Zaujímavým riešením elektronického kovania je tiež systém magnetických kontaktov, integrovaných priamo v pohyblivých častiach kovania, ktoré slúžia na registrovanie stavu polohy okenného krídla. Týmto spôsobom tak účinne spolupracuje so zabezpečovacím systémom, ktorému zabráni spustiť alarm skôr, kým nie sú všetky okná uzamknuté a deaktivuje ho počas vetrania.

Kovanie na dvereDodávateľov kvalitného kovania i firmy na motáž okien a dverí nájdete na Stavebnik.sk v kategórii Okná, kde si môžete vyhľadať v zozname stavebnú firmu priamo vo vašom okolí. Využite aj systém vyžiadania cenovej ponuky stavebných prác a úkonov na to, aby ste si porovnali cenové ponuky viacerých firiem a ušetrili tak váš čas.

Samozrejme, že elektronické kovanie je možné použiť aj na dvere. Systém je rovnaký – elektromotor ukrytý v krídle dverí ponúka okrem klasického odomkýnania aj ďalšie možnosti – diaľkové ovládanie, alebo transpondér, ukrytý podobne, ako pri automobiloch priamo v obale kľúča. Dvere sa dajú programovať v závislosti od vašich požiadaviek.

Vďaka tomuto môžete povoliť vstup do interiéru len vami vybraným osobám, alebo všetkým iba v obmedzenom čase. Výhodou je tiež možnosť prepínania medzi denným a nočným režimom. To znamená, že cez deň síce elektronické kovanie dvere uzatvorí, ale nezamkne a v nočnom režime ich automaticky uzamkne. Stavebné kovania s elektronickým „srdcom“ ponúkajú množstvo rôznych variácií ich použitia. Stávajú sa čoraz populárnejšími a cenovo dostupnými pre všetky vrstvy obyvateľstva.
Elektronické kovanie prináša ďalší krok k bezpečnosti našich príbytkov. Kvôli jeho vynikajúcim vlastnostiam ho firmy s obľubou montujú najmä do vchodových bezpečnostných dverí.
 

Zaujímať by vás mohli aj články v sekcii Okná a dvere

Foto: www.baulinks.de, zscharnagk.de

(i.n)